12 dec. 2015

Reparationssvetsning av block


Planfräst å klart för cylindern att monteras


På väg att fräsas


Fräst snart klart. Lite kosmetisk puts kvar.